Mchklogo%20CMYK

Noteringar från Styrelsemöte 15 mars 2021

Sista förberedelserna inför vårt digitala årsmöte! Du har väl anmält dig via kansli@mchk.org!
 
Vi finslipade på Styrelsens förslag genom att justera texten kring förslaget på ändring i stadgarna för att kunna genomföra möten med deltagare på distans.
 
Vi beslutade också att föreslå Lars Nilsson och Hampus von Post som hedersmedlemmar.
 
Arbetet i styrelsen är för stort för medlemmarna. Därför beslutades att starta arbetsgrupper kring olika frågor. Vi beslutade att starta med försäkringsfrågan då den är ett viktigt argument för medlemskap i MCHK
 
Och vi har fått initiativ att starta en ny krets i Västra Götaland. Vi välkomnar detta initiativ och återkommer med mer info om inriktning för dem.
 
Vi vill påminna ”några” som inte ännu betalt årsavgiften för 2021. Ingen kris i kassan men vi behöver varje sekin för att kunna driva en bra verksamhet. En studie är uppstartad för att se om det finns underlag för utvalda annonser som är från (mindre) firmor som är inriktade på sådant som är intressant för oss som sysslar med att hålla i gång äldre motorcyklar.
 
Annonser om vår klubb är införda i MC-folket och MCM/Classic Bike. Svårt att avläsa resultatet men vi fortsätter ett tag till. Och vi har tillsatt en grupp för att se över utformningen av annonsen.
 
Inga aktiviteter är genomförda i år. Men planeringen för kommande aktiviteter fortsätter trots att vi inte säkert vet att de kan genomföras. Vi hoppas alla på ett mer aktivt år!
 
Detta var vårt sista styrelsemöte med Lars Nilsson som ordförande och Hampus von Post som vice ordförande. Vi i styrelsen tackar dom för allt arbete och all energi de lagt ner på klubben. Vi ser fram emot att se dem på kansliet och på träffar framöver. Och i arbetsgrupper!
 
 
Styrelsen
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-