Mchklogo%20CMYK

Kort rapport från årsmötet 27 mars 2021

Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) höll sitt årsmöte den 27 mars 2021. För första gången genomfördes det helt digitalt med 24 medlemmar som deltog varav 19 på distans.  

Efter en kort inledning följdes agendan och protokollet från årsmötet kan läsas i sin helhet här

På årsmötet den togs även ett första  beslut om förändring av stadgarna. Att ändra i stadgar kräver beslut på 2 av varandra följande årsmöten. Punkten kommer därmed tas upp på kommande Årsmöte i mars 2022. 

Styrelsens förslag till Stadgeändring med en kort beskrivning om ändringen mot tidigare stadgar finns upplagda här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-