Mchklogo%20CMYK

Noteringar från styrelsemöte

Nu pågår planeringen av Rixdagen i november. Detta är den årliga träffen för styrelser i de olika avdelningarna och specialsektionenra. Innehåller kommer att fokuseras kring dokumentet ”Vägen framåt” som ligger till grund för vår verksamhetsplan fframåt. Är vi på rätt väg helt enkelt?
 
Försäkringsgruppen jobbar vidare med att få till en bra MHRF-försäkringar för tvåhjulingar (och tre-hjulingar). Nytt möte är inplanerat och denna gång tar vi hjälp av MCV för att få till ett bra paket.
 
Vi jobbar vidare med vår egen profil för våra annonser, plakat, broschyrer och liknande. Intressant att fundera på hur vi vill presentera oss och till vilka vi ska vända oss. Detta gäller ju att hitta nya medlemmar och samtidigt inte glömma er som redan är medlemmar.
 
Vi tittar också på hur vi ska kunna få in annonser i MCHK-tidningen utan att ”förstöra” den. En utmaning!
 
Det har inte varit så många evenemang detta år. Vi fanns på plats på Tidö Slott under Mälaren runt och på Årsracet på Svierstad. Annars pinsamt lugnt.
 
MCV fyller 50 år i år och Ernst Blomstrand och Lennart Olsson delade ut en present. Vi har också haft ett videomöte med delar av MCV för att byta erfarenheter kring administration. Samt om försäkringar.
 
En arbetsgrupp ska tillsättas för att hitta vägar till nya medlemmar och dessutom följa upp hur de nya medlemmar vi får har hittat oss.
 
Styrelsen MCHK

Nyhetsarkiv

Länkar

-