Mchklogo%20CMYK

Årsmötet 18 mars, 2023

Totalt var vi ungefär 30 personer som deltog på årsmötet, både på plats och på distans. Först gjordes en genomgång av 2022. Vi går med förlust och vi förlorar medlemmar! Verksamheterna börjar komma i gång med träffar och möten. Tidningen får mycket beröm och det är vi tacksamma för. Tack Kjell för ett fantastiskt arbete.
Föreningen har engagerat en ny redaktör för tidningen då Kjell avsagt sig fortsatt arbete. Kenneth Olausson har redan börjat och ni kan läsa mer om Kenneth i tidningen nr 1.
Som ny ordförande i föreningen valdes Lennart Olsson från MCHK Syd. Han har ett minst sagt gedigen kunskap om MCHK. Som nybliven medlem vid 14 års ålder vet han vad det handlar om nu vid lite mer mogen ålder. Lennart Hallme kvarstår i styrelsen och är en stor tillgång med sina kontakter och kunskap om främst hojar från strax före millennieskiftet. Vårt nya fokus. Övriga i styrelsen sitter kvar.  läs mer... 

Nyhetsarkiv

Länkar

-