Mchklogo%20CMYK

Rädda vårt rullande kulturarv!

Vårt rullande kulturarv måste räddas! 
EUs ELV-förordning hotar fordonshobbyn – var med och skapa opinion!
Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU.
Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon.
Det är bråttom
Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.
Hotet är påtagligt. Och det är bråttom då processen redan är i gång. Du kan göra skillnad!
Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF
Jan Tägt sakkunnig inom fordon och regelverk MHRF
Läs mer... 

Nyhetsarkiv

Länkar

-