Mchklogo%20CMYK

Månadsbrev mars-april 2024

Hej,
Våren i antågande, näsvingarna sniffar efter oljedofter, öronen lystrar igenkännade och en del att ta tag i igen.  
 
Årsmöte MCHK den 23 mars kl. 13.00
Antingen hemma hos dig som videomöte via Zoom och Internet eller på plats på Oskarsrogatan 7 i Solna.  
Nödvändig utrustning för att delta är dator, padda eller smartphone av något slag med kamera och mikrofon. Man kan med fördel koppla upp datorn mot en större TV-skärm, i varje fall där flera deltagare finns.  
Programmet Zoom bör laddas ner i förväg gratis från nätet. www.zoom.com 
För att undvika ”teknikstrul” under mötet kan vi köra förmöten för att kolla tekniken före årsmötet med de som så önskar. Anmäl i så fall till kansliet senast 11 mars.  
Deltagarna i mötet finns alltså på flera platser. Mötesordförande och övriga funktionärer som valberedning och andra finns på sina resp. platser.  
Vi räknar med att flera deltagare kan gå samman och delta gemensamt från en eller flera platser. Där flera deltagare finns bör en moderator utses som sänder deltagarförteckning per mejl till kansli@mchk.org  för upprättande av röstlängd.
De som deltar på egen hand sänder sitt eget namn och sin egen mejlaadress.  
Mötet startas så, att alla inkomna mejladresser får en länk till adressen cirka 30 minuter innan mötets start.
Mötet kommer som vanligt att ledas av en ordförande som väljs av mötet.  
Enkelt, kort och effektivt och tillgängligt för oss alla.  
 Väl mött!     
 
 
MCHK tidningen   är under tryckning och beräknas komma i din brevlåda nästa vecka.
 
Erbjudande till nya medlemmar
Vi behöver bli fler i vår klubb och följande erbjudnade gäller för nya medlemmar eller de som inte varit medlemmar under senaste året. På hemsidan står det 425:-, men fr.o.m. nu så är det 200:- för nya medlemmar. För 200:- blir de medlemmar under 2024 med 4 nummer av tidningen, medlemsbrev, tillgång till MHRF försäkring och många med mc-intresse.
Vi har tagit fram ett litet A6 kort med erbjudandet och som vänder sig till intresserade, som inte ännu är medlemmar.
Skicka ett mail med namn och adress till kansli@mchk.org om du vill ha en bunt kort och dela ut i olika sammanhang, så kommer de med posten.     
 
Motorhistoriska Riksförbundet 
Försäkring som MHRF är upphov till och hanteras via Folksam har funnits i många år. För att utveckla tjänsten vidare vill MHRF gärna ha en del uppgifter om hur du ser på försäkring för dina fordon och ber dig besvara några frågor som du når via länken nedan. Det tar några minuter, men är mycket värdefullt för oss alla.  
Undersökning från Motorhistoriska Riksförbundet MHRF (office.com)       
 
Fortsättning på Rixdagen - framtidsmötet
Efter mötet vi hade i början på januari, fortsatte vi i måndags med att gemensamt tillsammans med lokalavdelningr och sektioner diskutera kring vår framtid.
Vi tar oss framåt vartefter med lägesanalyser, nya uppslag och idéer, varav en del förhoppningsvis kommer att realiseras framöver.
Du som vill vara med är välkommen och kontakta gärna mig på telefon. 
 
Sugen på att hjälpa till?
Har du något som du vill komma med i tidningen eller i ett sådant här månadsbrev, så hör av dig.
Har du lust att engagera dig i styrelsen eller styrelsenära uppgifter, så finns det alltid en trivsam plats. 
I styrelsen är vi nu spridda över en stor del av landet från Malmö i söder till Gävle i norr och i både öster och västergötland.
 
Bästa hälsningar från styrelsen 
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80  
 
Facebook          www.mchk.org       
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-